Uw collectieve zorgverzekering

Zilveren Kruis en Randstad Holding hebben afspraken gemaakt over een zorgverzekering met korting en collectieve voordelen.