Uw collectieve zorgverzekering

Zilveren Kruis en Werkgeversvereniging Owase (W.V.O.) hebben afspraken gemaakt over een zorgverzekering met korting en collectieve voordelen.