Uw collectieve zorgverzekering

Zilveren Kruis en Branche Koninklijke Metaalunie hebben afspraken gemaakt over een zorgverzekering met korting en collectieve voordelen.